Tags
โปรแกรมนำเสนอ  อันตรายจากไฟฟ้า  zip  ขนมปังเบียร์  หลอดฟลูออเสเซนต์  สัมพันธภาพ  ตัวเชื่อมประพจน์   ข้าวต้มเบญจรงค์  ต่างหู  เศรษฐกิจ  ช้าง  แรงลอยตัว  ซอสพริก  ตัวหนีบ  ขนมเปี๊ยไส้หมูหยอง  เอสซีอาร์  เสื้อฮาวาย  คอร์นเฟล็ก  OSI model  ตะโก้  ไส้ผัก  ปักปีกนกไขว้  FET  เฟรนว์โทส  ครีม  เส้นใหญ่  กระเป๋าสตางค์  วงจรตัดลูกคลื่น  เสื้อคอกลม  หม้อแกง  ยำสาหร่าย  วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า  ดอกเบี้ยตั๋วเงิน  SSH  ช็อคโกแลต  หลอดก๊าซดิจชาร์ด  ปักตรึงผ้า  ดับเพลิง  Style Sheet  น้ำผึ้ง  กัดกระจก  Ask  windows  Install Linux  สังขยา  วิธีการทางวิทยาศาสตร์  หมวก  ปกสมุด  เค้กผลไม้  ปลาเก๋า  
download
PDF พิมพ์

จากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปี พ.ศ. 2552 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เป็นเจ้าภาพ ร่วมกับ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำเนื้อหาสอนวิชาชีพจากวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล มาจัดทำเป็นโครงการระบบ e-Learning เพื่อพัฒนาอาชีพตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพ) โดยนำเนื้อหาวิชาชีพของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ประมาณ 1,300 เรื่อง ได้แก่ วีดิทัศน์ ใบงาน ใบความรู้ มาแปลงเป็นข้อมูลดิจิทัล (digitized data) แล้วจัดเก็บลงบนระบบ eDL-Square โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่อยู่ในชนบทห่างไกลและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสจะได้มีโอกาสศึกษาวิชาชีพที่ตนเองสนใจ แล้วนำไปใช้ประกอบอาชีพได้ ตลอดจนสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอย่างน้อย 415 แห่งทั่วประเทศได้นำมาใช้เป็นสื่อเสริมในการจัดการเรียนการสอน เพิ่มทักษะความชำนาญด้านอาชีพให้แก่นักศึกษาด้วย 

 
thank