Tags
เศรษฐกิจพอเพียง  danger  สัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัย  การตัดเสื้อ  การเลือกผ้า  VOIP  หัวไชเท้า  ไฟ  ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า  ร้อยมาลัย  คุณภาพลมอัด  การปรับความเร็วมอเตอร์  แหล่งกำเนิดแสง  เจริญปัญญา  Count  FTP  คุกกี้นิ่ม  เครื่องมือวัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  ที่ไหน  ปั้นตุ๊กตา  สถิติ  ผ้าคลุม  Database  หุ้นส่วน  ปักลูกโซ่  ปักเดินเส้น  แต่งเล็บ  ครองแครง  ผูกผ้าแบบระย้า  งานพับ  การต่อตัวต้านทานไฟฟ้า  Text Field  ที่ห้อยโทรศัพท์  การหมุนมอเตอร์  พาน  เพ้นท์ผ้า  ขนมคุกกี้  ปักปะ  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เครื่องกลไฟฟ้า  งานเพ้นท์  อนุรักษ์พลังงาน  Season  เมตริกซ์  งานศิลป์  safety system  if-else  ยำ  งบดุล  การสะท้อนแสง  
download
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
Found 1 Records
จิ๊กซอของเล่น : 40.38 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ของเล่น,งานศิลป์,จิ๊กซอ
 
thank