Tags
สลัด  ปลาช่อน  ผ้ารองจาน  ช้าง  ปัญหาสิ่งแวดล้อม  ประดิษฐ์  ข้าวผัด  ตั๋วสัญญาใช้เงิน  แป้งจี่  Help  ม้วนผม  พื้นที่ใต้โค้ง  ทฤษฎีเมชเคอร์เร้นต์  เมล็ดทานตะวัน  ตกแต่งโต๊ะ  แหล่งกำเนิดไฟฟ้า  พระไตรปิฎก  งานปั้น  ปกเสื้อ  ทฤษฎีการวางซ้อน  เกล้าผม  ภาพปักปะ   ภาพดอกไม้  ทอด  ปักผ้า  ไข่เยี่ยวม้า  ไข่  ขนมเปี๊ยไส้หมูหยอง  อาหารเจ  กระเป๋าเอนกประสงค์  กฏความปลอดภัย  มอลเบอรี่  ความต่างศักย์ไฟฟ้า  ประกันภัย  zip  การนับ  Leave  Java Script  พิซซ่ากระเป๋า  ถักเปีย  ความสัมพันธ์ระหว่างตาราง  คาวบอย  คุณภาพลมอัด  ตัวต้านทาน  อิ่วก้วย  occupational  เขียนแบบโครงสร้าง  ซอสพริก  ซอง  machine tools  
download
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
Found 100 Records
กระเป๋าเครื่องสำอางค์ : 37.45 นาที
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
Tags : กระเป๋า,ประดิษฐ์
 
เครื่องประดับจากขวด : 43.12 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : เครื่องประดับ,งานศิลป์
 
การผลิตลมอัด : 0.2 นาที
ครูอุดม หิรัญพันธุ์
Tags : เครื่องอัดลม,นิวเมติกส์
 
แหล่งกำเนิดไฟฟ้า : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : แหล่งกำเนิดไฟฟ้า
 
การต่อเซลล์ไฟฟ้า : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : การต่อเซลล์ไฟฟ้า,เซลล์ไฟฟ้า
 
กฎของโอห์ม : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : กฎของโอห์ม ,กำลังไฟฟ้า ,พลังงานไฟฟ้า
 
thank